Serwis

Serwis

 

Super SEGWAY Polska jako dystrybutor w Europie Środkowej i Wschodniej oferuje autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny pojazdów Segway. Serwisem zajmuje się wykwalifikowany personel, którego doświadczenie sięgające roku 2004, poparte jest międzynarodowymi certyfikatami. Firma może się poszczycić profesjonalnym centrum diagnostyczno-serwisowym oraz czterema punktami serwisowymi. Dysponujemy nowoczesnym sprzętem oraz najnowszym oprogramowaniem komputerowym. Dzięki rozbudowanemu zapleczu logistyczno-magazynowemu, jesteśmy w stanie także szybko dotrzeć do Klienta oraz mamy stały dostęp do wszelkich części zamiennych i komponentów do Segwayów pierwszej i drugiej generacji. Dbamy o wysoki poziom obsługi klienta, zarówno w trakcie zakupu jak i w zakresie rozwiązywania ewentualnych problemów technicznych i dokładamy wszelkich starań aby nasze usługi odpowiadały najostrzejszym normom europejskim.

Jeśli zatem masz pytanie odnośnie użytkowania urządzenia, związane z warunkami sprzedaży lub gwarancją - zachęcamy do zapoznania się z tym działem.

FAQ Najczęściej zadawane pytania
Wsparcie techniczne Wsparcie techniczne
Warunki sprzedaży Warunki sprzedaży
Gwarancja Gwarancja
Instrukcje Instrukcje obsługi i poradniki
Regulacje prawne Regulacje prawne

 

Regulamin serwisu 

§1 Postanowienia ogólne

 1. Poniższe postanowienia obowiązują w stosunkach pomiędzy Zleceniodawcą a „GTR Holding” Sp. z o.o. (zwaną dalej “Serwisem”) w zakresie świadczonych przez “Serwis” usług serwisowych urządzeń marki “Segway” (dalej zwanych “urządzeniem”). Potwierdzeniem zawarcia umowy o świadczenie usług serwisowych jest zlecenie pobrania urządzenia do “Serwisu” lub przekazania urządzenia do “Serwisu”. Zleceniodawca z chwilą przekazania urządzenia do “Serwisu” celem dokonania usług serwisowych zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Przekazując sprzęt Zleceniodawca akceptuje postanowienia Regulaminu, który jest dostępny w siedzibie oraz na stronie internetowej www.segway.com.pl oraz www.supersegway.pl Wszelkie odstępstwa lub dodatkowe warunki będą miały zastosowanie jedynie w przypadku uprzedniego uzgodnienia na piśmie.

2.        Po przyjęciu urządzenia do serwisu "Serwis" wręczy Zleceniodawcy kopię Zlecenia Serwisu. W przypadku doręczenia urządzenia przesyłką kurierską niezbędne jest wcześniejsze złożenie Zlecenia Serwisu drogą elektroniczną na email serwis@supersegway.com lub poprzez formularz zgłoszenia na stronie internetowej www.segway.com.pl lub www.supersegway.pl oraz akceptacja niniejszego regulaminu.

3.     "Serwis" dołoży wszelkich starań aby usługi były wykonywane bez zbędnej zwłoki. Jednak o terminie realizacji przeglądu technicznego i diagnostyki decyduje kolejność zgłoszeń i może wydłużyć się do 14 dni roboczych.

4.         “Serwis” po wykonaniu przeglądu technicznego i diagnostyki prześle Zleceniodawcy na podany w zleceniu adres email wynik diagnostyki, zalecenia oraz  kosztorys napraw. W przypadku braku akceptacji dla wskazanych napraw zostanie naliczona tylko opłata za przegląd techniczny oraz ewentualną dostawę urządzenia.

5.         Akceptacja kosztorysu lub rezygnacja z napraw wymagana jest w formie pisemnej (email lub fax). W przypadku stwierdzenia w toku wykonywania czynności serwisowych, iż koszt naprawy urządzenia znacznie przewyższy kwotę podaną Zleceniodawcy po przeprowadzeniu diagnozowania, „Serwis” zawiadomi o tym Zleceniodawcę pisemnie faxem albo e-mailem i wystąpi do Zleceniodawcy o dalszą akceptację.

6.         Termin realizacji napraw wynosi do 30 dni roboczych lub według indywidualnie ustalonego terminu ze Zleceniodawcą na piśmie.

7.         Warunkiem wydania urządzenia z serwisu jest opłacenie wynagrodzenia za wykonanie usługi oraz innych kwot należnych „Serwisowi” zgodnie z niniejszym Regulaminem. 

8.         Za urządzenie pozostawione w serwisie i nieodebrane w ciągu 30 dni od dnia poinformowania Zleceniodawcy o zakończeniu realizacji napraw jest pobierana opłata za magazynowanie 5,00 zł netto za 1 dzień za urządzenie.

9.         “Serwis” dołoży wszelkich starań aby stan techniczny baterii zasilających urządzenie podczas przebywania w serwisie się nie pogorszył.  “Serwis” nie odpowiada jednak za stan techniczny baterii a także ich ewentualne zużycie, uszkodzenia, które wynikają z przekroczenia dostępnych cykli ładowań.

10.      Zleceniodawca po wywiązanu się ze swoich zobowiązań wobec “Serwisu” ma możliwość odbioru urządzenia osobiście lub przez osobę upoważnioną. Ma też możliwość skorzystania z dostawy “Serwisu” lub kurierskiej według obowiązujących stawek. Podczas odbioru osobistego lub dostawy “Serwisu” Zleceniodawca jest zobowiązany podpisać protokół z potwierdzeniem odbioru urządzenia. Osoba obierająca urządzenie otrzymuję kopię protokołu. W przypadku wyboru dostawy kurierskiej “Serwis” dołączy do urządzenia w/w protokół. Zwrot urządzenia za pośrednictwem firmy kurierskiej dokonywany jest wyłącznie na adres podany w formularzu zlecenia serwisu lub na adres ustalony przez strony na piśmie.