Serwis

Regulacje prawne

Na dzień dzisiejszy brak jest w Polsce regulacji prawnych dotyczących poruszania się Segway'ami w przestrzeni miejskiej. Tym samym sposób podejścia do tych urządzeń zależy w głównej mierze od lokalnych służb miejskich oraz policji. Nasze doświadczenia pokazują, że o ile Segway użytkowany jest w sposób rozsądny i niezagrażający innym przechodniom, spotyka się on z pozytywną reakcją w/w służb. Jest to o tyle istotne, iż wg. dyrektywy Unii Europejskiej Segway nie jest pojazdem, a jedynie specyficznym rodzajem urządzenia służącym do transportu osobistego. Trudno zatem, przy takich wytycznych, stosować do niego przepisy ruchu drogowego odnoszące się do pojazdów mechanicznych.

Różne kraje próbują na swój sposób uregulować kwestię nietypowych środków transportu. Warto tutaj zauważyć, że w większości krajów europejskich (m.in. w Niemczech, Francji, Hiszpanii, Włoszech, Belgii, Holandii, Austrii, Szwajcarii, Portugalii, Grecji, na Węgrzech czy w Czechach) Segway jest dopuszczony do jazdy zarówno po chodnikach (przy ograniczeniu prędkości do 6km/h), jak i na ścieżkach rowerowych (gdzie możę poruszać się z prędkością 20km/h). W Polsce trwają prace nad umieszczeniem Segway'a w ustawie prawo o ruchu drogowym.