O Firmie

Odtąd ruch stał się znacznie prostszy

Firma Segway Inc. została powołana po to, aby ułatwić przemieszczanie się na krótkie odległości – łatwo, skutecznie i inteligentnie prosto. Pierwszy z jej produktów Segway® Personal Transporter (PT) był pierwszym na świecie dwukołowym, samobalansującym się, elektrycznym urządzeniem służącym do transportu wykorzystującym opatentowaną technologię dynamicznej stabilizacji.

Obecnie firma Segway zaspokaja potrzeby klientów poprzez projektowanie unikalnych produktów, które zmieniają postrzeganie indywidualnego transportu zarówno dla osób indywidualnych, jak i zastosowań komercyjnych. Segway współpracuje z organizacjami komercyjnymi, jak i samorządowymi, aby maksymalizować korzyści związane z wykorzystaniem środka transportu, który nie zanieczyszcza środowiska i jednocześnie zwiększa wydajność pracy oraz wykorzystuje bieżącą infrastrukturę. Wraz z naszymi klientami, pomagamy decydentom państwowym utworzyć strukturę, która umożliwiłaby zaadoptowanie nowych technologii, a także w sposób bezpieczny i mądry zintegrowała je ze społeczeństwem. Dla naszych inwestorów oraz dealerów tworzymy nowe możliwości biznesowe, które stanowią drogę do przyszłości.

Cały czas kontynuujemy i koncentrujemy nasze badania i wysiłki na stworzeniu wszechstronnego, zwinnego, urządzenia do transportu na krótkie odległości wykorzystującego opatentowaną technologię dynamicznej stabilizacji oraz inne zaawansowane systemy korzystające z energii alternatywnej. Staramy się, aby każdy nasz produkt był – tak jak nasz flagowy Segway PT – radosny, aby ekscytować i umożliwiać ludziom przemieszczanie się.