Na co dzień

Pojazd oszczędny i ekologiczny niczym szybowiec

Aspekt ekologiczny

Pozwalając na dotarcie szybko i sprawnie wraz z bagażem wszędzie tam gdzie chcemy, Segway HT sprawia, że potrzebujemy samochodów i innych pojazdów napędzanych silnikami spalinowymi. Wierzymy, że doprowadzi to do gruntownych zmian w środkowisku, widocznych zarówno niedługo jak i w dalszej przyszłości. Po zapoznaniu się z poniższymi danymi i przykładami, weź pod uwagę, że dotyczą one tylko Stanów Zjednoczonych, które konsumują na potrzeby swoich samochodów około 15% światowej produkcji ropy naftowej. W 1996 roku sprzedaż nowych aut w Azji przekroczyła sprzedaż w Ameryce Północnej i Europie Zachodniej razem wziętych.Obniżone zużycie paliwa

Paliwo

Amerykańscy kierowcy odbywają około 900 milionów przejażdżek samochodowych dziennie. Amerykańska Agencja Ochrony Środowiska szacuje, że połowa z nich wszystkich jest krótsza niż 8 kilometrów oraz że odbywa je tylko jedna osoba. Właśnie dla takich tras stworzony jest Segway HT. Jeśli założymy, że każda z tych 450 milionów dziennych przejażdżek ma średnio 4,8 km długości, okaże się, że amerykańscy kierowcy przejeżdżają łącznie 2,16 miliarda kilometrów podczas podróży nie dłuższych niż 8 km. Jeśli średnie zużycie paliwa przyjmiemy na poziomie 9l/100 km w mieście, uzyskamy około 235,6 milionów litrów benzyny dziennie, zużywanej na przejażdżki, które ludzie mogliby odbywać na Segwayu HT. Jeśli tylko 10% z tych kierowców rzeczywiście przesiadłoby się na Segwaya HT, zużycie paliwa zmniejszyłoby się o ponad 23 miliony litrów dziennie, co daje 8,59 miliarda litrów rocznie.

 Czystsze powietrze

Powietrze

Jeśli roczne zużycie paliwa w USA zmalałoby o 8,59 miliarda litrów, przekładałoby się to na olbrzymi spadek emisji przez silniki samochodowe toksycznych substancji. Byłoby to mniej rocznie o 364,5 tony węglowodorów, 55647 ton dwutlenku węgla, 2794 tony tlenku węgla i 23,56 miliony litrów nie spalonej do końca benzyny. Co więcej, wierzymy, że są to bardzo ostrożne szacunki, ponieważ każdy 1 procent redukcji kilometrów przejechanych w ruchu miejskim owocuje spadkiem emisji szkodliwych substancji rzędu 2 do 4 procent. Wynika to z samej natury jazdy w cyklu miejskim, która jest niezwykle nieefektywna i nieekonomiczna.

 


Zmniejszony wpływ na środowisko

Segway

Jeśli każdy samochód przejechałby rocznie 2920 kilometrów mniej, dawałoby to po pięciu latach łącznie 14600 zaoszczędzonych kilometrów. Wystarczająco dużo, aby przedłużyć życie takiego auta o kolejny rok. Jeśli każdy samochód mógłby być użytkowany rok dłużej, zmniejszyłoby to ilość odpadów motoryzacyjnych na wysypiskach śmieci i wpłynęło pozytywnie na całe środowisko.