BIZNES

Przykłady zastosowań

Oto prawdziwe wyzwanie! Wielki ośrodek produkcyjny o kubaturze przekraczającej 60000m2. Duże przestrzenie, kilka kondygnacji, wysoko zaawansowana technologia. Obowiązkiem osób odpowiedzialnych za konserwację systemu jest dwukrotnie w ciągu dnia skontrolowanie ciśnienia w każdym z 45 zaworów gazu znajdujących się w różnych miejscach ośrodka, a w przypadku zanotowania sygnału alarmowego przybycie w miejsce awarii jak najszybciej. Wydaje się to niemożliwe?! Ależ skąd! Rozwiązaniem tego problemu jest Segway PT!

“Przemierzam codziennie blisko 10 km wzdłuż całego gazociągu” - wspomina Pat Salmans, inżynier-technik firmy Avago Technologies w miejscowości Fort Collins. “Moja praca polega na tym, aby zapewnić właściwą mieszankę i ciśnienie gazu we wszystkich newralgicznych dla produkcji punktach. Wymaga to nieustannego przemieszczania się z miejsca na miejsce. Moja trasa wygląda następująco: zjeżdżam windą na dół do wschodniego skrzydła, gdzie kontroluję ciśnienie w zaworze gazu, następnie przemierzam dziesiątki tuneli, aby dokonać kontroli pozostałych miejsc. Taka trasa zajmuje mi około 45 minut marszu”

“Ten sam obchód na Segway'u PT zajmuje tylko 20 minut, co oznacza, że teraz mam prawie godzinę dziennie dodatkowego czasu na bieżące naprawy, które zawsze wyskakują niespodziewanie” - dodaje Pan Salmans. “Na dzień dzisiejszy dział konserwacji systemu posiada dwie sztuki pojazdów: Segway PT oraz Segway XT. Osobiście używam modelu XT częściej, ponieważ zazwyczaj przemieszczam się na zewnątrz pomiędzy budynkami. Na każdym z egzemplarzy są zamocowane torby, w których znajdują się mierniki gazu, podstawowe narzędzia oraz palmtopy, na których odnotowywane są informacje na temat stanu gazu. Niedawno nabyliśmy jeszcze jeden egzemplarz pojazdu Segway, PT, który współdzielimy z ochroną obiektu. Ochrona wykorzystuje go każdego dnia do kontroli zamknięcia wszystkich wejść i wyjść, a w chwilach zagrożenia jako najlepsze i najbardziej bezpieczne urządzenie do natychmiastowej reakcji”

W ostatnim czasie Pat Salmans odkrył jeszcze jedno zastosowanie dla Segway'a PT. “Jestem ratownikiem oraz członkiem medycznego zespołu kryzysowego. Pech chciał, iż otrzymaliśmy wezwanie z prośbą o pomoc z bardzo odległego miejsca naszego ośrodka produkcyjnego. Nie namyślając się długo wziąłem apteczkę oraz butlę z tlenem i wskoczyłem na Segway'a. Byłem na miejscu przed innymi i mogłem udzielić pierwszej pomocy. Segway PT sprawdził się w tej roli doskonale. Mogę się znaleźć w każdy miejscu fabryki w mniej niż 5 minut.”

Reasumując – firma Avago Technologies posiada na dzień dzisiejszy trzy egzemplarze Segway'a PT, zaś siedmiu kolejnych techników zostało kompleksowo przeszkolonych do jazdy na tym urządzeniu i czeka na realizacje planowanego zakupu nowych elektronicznych pomocników. Według Pata Salmansa urządzenia te uczyniły jego dział dużo bardziej efektywnym i przyspieszyły reakcje na zagrożenie. “Segway'e oszczędzają bowiem nasz czas i zwiększają tempo wykonywania pracy. Spędzamy dużo mniej czasu na przemieszczaniu się na miejsce awarii, a dużo więcej na właściwej robocie.”Powrót do listy